Huisartsen starten kort geding tegen verplichte derdebetalersregeling

Huisartsen starten kort geding tegen verplichte derdebetalersregeling

Een groep huisartsen stapt naar de Raad van State tegen de verplichte derdebetalersregeling. Ze willen minister van Volksgezondheid Maggie De Block zo "een krachtig signaal geven" over de volgens hen nefaste gevolgen ervan. Ze plannen ook een procedure voor het Grondwettelijk Hof.