OESO: toenemende kloof tussen arm en rijk is slecht voor de groei

OESO: toenemende kloof tussen arm en rijk is slecht voor de groei

Nog nooit in dertig jaar is de kloof tussen rijk en arm zo uitgesproken geweest in het merendeel van de lidstaten van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). En dat heeft volgens OESO negatieve gevolgen voor de groei van de economie.20 reacties